Six Sigma

Bent U bekend met Six Sigma en is Uw bedrijf lean genoeg?

Dan is Lean Six Sigma (LSS) de aangewezen methodiek om uw bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

Lean Six Sigma is een bedrijfsfilosofie   een combinatie van Lean Manufacturing en Six Sigma principes) die, (be)geleid door onze internationaal geaccrediteerde Sigmanians (Green and Black Belts) altijd zal leiden tot een:

continue verbeterproces en efficiency.

Het invoeren van de Six Sigma methodiek heeft meertijds tot gevolg dat er verandert gaat worden zowel bv.in methodiek en structuur van werken als mogelijk ook in organisatorische zin.  Als je namelijk blijft doen wat je doet blijf je krijgen wat krijgt.

Questions lead – Tools follow

Veel bedrijven zijn fors gegroeid de laatste tijd. Innovaties zijn overal te bespeuren en personele uitbreidingen zijn aan de orde van de dag. In de huidige overspannen arbeidsmarkt is het moeilijk (goed) personeel te krijgen en wat kun je met een lean organisatie als je niet het juiste personeel kunt binnenhalen zonder de hoofdprijs te betalen. De taak van HR is primair toch het personeel zo efficiënt mogelijk te laten werken voor zo min mogelijk geld.

Als je uiteindelijk het moment geschikt vindt om te veranderen houdt niets je tegen om een forse verbetering in je bedrijfsvoering te maken met een betere methode dan je nu hanteert. Goed is immers de vijand van het verbeteren. Ja….. het kan altijd beter en efficiënter.

Better – Faster – Cheaper

Aan alle veranderingen hangt een behoefte van een zorgvuldige analyse wat je in je bedrijf voor goeds hebt bereikt en wat er beter kan. Is je leidinggevend kader ervoor uitgerust om echt alles beter te kunnen en te kennen. Zitten de mensen wel op de goede plek? Doen ze de juiste zaken en doen ze de zaken niet dubbel is het inderdaad lean wat er gebeurt in je bedrijf? Waar zit de behoefte aan training en scholing cq opleiding. Ga ervan uit dat niemand in je bedrijf bij een dergelijk project er onderuit komt om mee te doen met een training en opleiding of op zijn minst meedraait in aanpassingen van houding en gedrag.

Door de zgn. “waste” (vaak te vinden in overproductie, transport, werkwijze) doeltreffend en aantoonbaar inzichtelijk te maken kunnen onze internationaal geaccrediteerde Green / Blackbelt-Sigmanians op een eenvoudige wijze uw supply chain en productieprocessen verbeteren, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van uw medewerkers.

Sterker nog, uw medewerkers zullen hierbij betrokken worden en worden automatisch enthousiast van de nieuw ingeslagen Lean-way. Tijdens een vervolgtraject stellen wij dan voor ook uw medewerkers op te leiden tot Lean Six Sigma specialisten. Allemaal behorende bij de LSS bedrijfsfilosofie leidend tot Continuous Improvement (CI) van uw onderneming.

Er zijn meer opleidingsinstituten die allerlei deelzaken op zich nemen en het blijkt dat er maar zelden of nooit een bedrijf gevonden wordt die ervaring heeft in opleidingen van kader en hoger personeel en ook de medewerkers in de maaksector kan opleiden en trainen zodat er een totaalconcept is van hoog tot laag en dan een uitstekend samenspel ontstaat tussen alle lagen van de organisatie.

Het totaalplaatje is hier ook wel de stip aan de horizon maken. Een duidelijke missie en visie en strategie is een must. Hierbij helpt het als eer een duidelijk verhaal komt en niet een missie met allerlei open einden en multi-interpretabele verhalen waar iedereen zijn eigen invulling aan kan geven. Nee een missie, visie en strategie mag en moet niets aan verschillende interpretaties overlaten.

Simpel – Strak  – Duidelijk

Kort samengevat – de makkelijkste weg is het niet, je hoort mij ook echt niet zeggen dat het makkelijk is. Duik met ons in de verbeteringen (CI) en wees ervan overtuigd dat alle aspecten van de moderne bedrijfsvoering geborgd worden in kennis en kunde. Met blended learning en alle methodieken die waar dan ook worden gebruikt ben je bij ons samenwerkingsverband aan het goede adres. Aarzel niet langer en vraag een gesprek aan met een van onze experts. Meld je bij:

Tricarus

Hoge Kanaaldijk 22

6212XS  Maastricht

e-mail jan@tricarus.nl

+31(0)626240882

Of ga naar onze informatiepagina